Ordinær pris er kr 5 500,- inkl. fotografering og bildene levert høyoppløslig på minnepenn (til fri bruk). Pris med 20% blir da kr 4 400,-