Selge bolig, eller annen eiendom?

Jeg fotograferer store og små boliger, næringseiendom, hytter og tomter

Foto, grunnpakker


Pakker
Pris
(inkl.mva)
Foto stor, 35–45 bilder, plantegning og drone4900,–
Foto enkel   25-35 bilder og plantegning3600,–
Drone foto, 6 -10 bilder 2800,–


TilleggPris
(inkl.mva)
Re-fotografering utvendig (pga vær/ årstid/arbeid etc.), inntil 5 fot900,–

3D plantegning, inkl. oppmåling (per etasje)
800,–
Kjøring over 40/km 10,- pr.km